Het kiezen van de juiste transportkooi is essentieel!

De hond in een vliegtuig
luchtvervoersvoorschriften

Met het vliegtuig wordt het vervoer van elk levend dier op een nauwkeurige en rigoureuze manier geregeld, afhankelijk van de soort in kwestie. De hond wordt ook beschermd door het Europese Verdrag van 13 november 1987 betreffende de bescherming van gezelschapsdieren, waarin staat dat "niemand een huisdier onnodig pijn, lijden of angst mag bezorgen".

Bovendien geeft het Europese verdrag nr. 65 inzake de bescherming van dieren tijdens internationaal vervoer, dat op 13 december 1968 in werking is getreden en vervolgens op 7 november 1989 door de lidstaten is herzien, de grondslagen aan die tijdens het vervoer van dieren in acht moeten worden genomen om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van het dier tijdens de reis te waarborgen. Hoofdstuk IV van dit verdrag gaat over het vervoer van honden en specificeert dat:

- drachtige vrouwelijke honden die moeten bevallen tijdens de transportperiode, of honden van wie de bevalling minder dan 48 uur duurt, zijn ongeschikt om te reizen;

- de kooi moet ruim genoeg zijn om de hond te laten liggen; het moet bestand zijn tegen slecht weer en geventileerd worden; het moet een strooisel of enig ander middel bevatten dat de uitwerpselen kan opnemen;

- de routing moet zo snel mogelijk zijn, evenals de verbindingen of tussenstops; elke hond moet om de 24 uur worden gevoerd en minimaal om de 12 uur worden gedrenkt.

Deze bepalingen gelden voor elke vorm van hondentransport, ongeacht de transportroute.

Op strikt luchtniveau worden de internationale voorschriften voor het vervoer van levende dieren elk jaar opgesteld en gepubliceerd door de International Air Transport Association (I.A.T.A.: International Aerial Transport Association), en komen overeen met bijlage A van resolutie I.A.T.A. 620.

Belangrijke punten om ervoor te zorgen

De geleider van de hond die per vliegtuig gaat reizen, moet de voorschriften respecteren en in het bijzonder zorgen voor de volgende punten:

- controleer de acceptatie van de hond door de luchtvaartmaatschappij, bevestig de reisroute, reserveer de plaats van het dier en vul een formulier in met de naam "shipper's Declaration";

- lees meer over de reisarrangementen en eventuele regels die specifiek zijn voor de gevraagde luchtvaartmaatschappij;

- informatie inwinnen bij het consulaat of de bevoegde autoriteiten over overheidsmaatregelen, in het bijzonder de gezondheid, van de landen van herkomst, bestemming en transit indien van toepassing;

- verkrijg de vereiste nationale documenten, veterinaire certificaten van vaccinatie en goede gezondheid, evenals alle andere speciale attesten of vrijstellingen die vereist zijn door bepaalde landen van doorvoer of aankomst, zoals uitzonderlijke invoervergunningen;

- gebruik een goed geëtiketteerde container en voldoet vooral aan de I.A.T.A.-voorschriften, zodat het dier in ieder geval kan gaan liggen;

- Bereid de hond goed voor op deze expeditie om uitdroging of ondervoeding te voorkomen en de stress van de hond te minimaliseren.

Door deze regels correct te volgen, kan de expeditie op geen enkele manier worden beschuldigd van het overtreden van de wet.

De vervoerder moet rekening houden met de volgende elementen voordat hij hondenvracht accepteert:

- alle morfologische en fysiologische kenmerken van de hond (begrip van verhoogd risico voor bepaalde rassen - brachycefale of fysiologische toestanden - dracht);

- de conformiteit van de gebruikte container, de netheid, de veiligheid ervan, zowel voor de hond als voor mensen die voorbereid zijn op het hanteren;

- het type vliegtuig dat dergelijk vervoer toelaat en de benodigde ruimte in het ruim of de cabine;

- minimale wachttijden voor de hond, bij vertrek of bij aankomst;

- de aanwezigheid van de vereiste documenten correct ingevuld, reservering, verklaring door de afzender, gezondheidscertificaten

Zodra de vervoerder deze verschillende instructies heeft opgevolgd en de hond ondanks alles verdwaald, ziek, gewond of zelfs op natuurlijke wijze of per ongeluk is overleden tijdens een van de fasen van de reis, wordt de eigenaar gewaarschuwd dat de vervoerder niet kan verantwoordelijk worden gehouden.

Voorbereiding voor de reis

I.A.T.A.-voorschriften geeft niet alleen globale en theoretische maatregelen aan, zoals eerder vermeld, maar ook een reeks meer specifieke en praktische elementen, die elk bedrijf de eigenaar van de hond moet adviseren om de transportomstandigheden van het (de) dier(en) te optimaliseren.

Zo moet de ruimte voor de hond, zowel in de cabine, onderweg als in de vracht, vooraf gereserveerd en betaald worden. Het verschil tussen deze drie vormen van luchtvervoer is inherent aan de grootte van de hond, de prijs van het ticket, het kwalitatieve belang van het dier en de veterinaire controles bij ontvangst van de vlucht: honden die in de cabine of in het ruim reizen, zijn beschouwd als bagage, met hogere kosten maar een gegarandeerde reservering en een flexibelere veterinaire controle bij aankomst.

Tijdens een vrachtreis van meerdere honden is de aanwezigheid van een begeleider toegestaan, zolang dit niet in strijd is met overheidsbepalingen of bedrijfsvoorschriften.

Ten slotte, als voor de reis van de hond meerdere dragers nodig zijn, wordt deze alleen geaccepteerd als elk van hen heeft bevestigd dat hij in staat is de hond op de geplande route te vervoeren. Daarom moet de initiële vervoerder de volgende informatie doorgeven aan de volgende onderneming(en):

- het nummer van de luchtvrachtbrief (L.T.A.) vermeld op de verklaring van de levende dieren;

- het aantal, het gewicht en de afmetingen van elke container als er meer dan één hond bij betrokken is;

- de namen van de vertrek-, tussenstop- en aankomstluchthavens;

- de verzenddatum;

- de namen, het adres en het telefoonnummer van de afzender en de ontvanger als het twee verschillende personen zijn;

- apparatuur die nodig is voor het lossen op de bestemming;

- indien van toepassing, de verzorging van de dieren en de instructies voor het verstrekken van water en voedsel.

Afbeelding 74812

Luchtvaartmaatschappijen met specifieke beperkingen onder IATA-regelgeving

Afbeelding 74813

Verdoving en vastzetten van de hond

Il est extrêmement dangereux d'administrer des sédatifs aux chiens avant un transport aérien : les calmants diminuent leur résistance au stress, et, d'autre part, un chien sous sédatif est toujours susceptible de réagir de manière imprévisible, notamment en plein diefstal. Het toedienen van kalmeringsmiddelen zal daarom volledig worden afgeraden, behalve in extreme gevallen bepaald door een dierenarts (zeer agressieve hond of verlamd door angst). Voor elke hond die verdoofd is, zal een gedetailleerde notitie aan de container worden gehecht (algemene naam van het kalmeringsmiddel, gebruikte dosering, route en tijdstip van toediening).

.